Pedicurepraktijk Esther Simmeren

Pedicurepraktijk Esther Simmeren, gevestigd aan Groenendaal 49, 9722CP Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Pedicurepraktijk Esther Simmeren
Groenendaal 49
9722CP Groningen
+31648063003

www.esthersimmeren.nl

info@esthersimmeren.nl


J.E. Simmeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicurepraktijk Esther Simmeren.
Zij is te bereiken via info@esthersimmeren.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden in Pedicurepraktijk Esther Simmeren:
-Voor-en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden door Pedicurepraktijk Esther Simmeren:
-Medische gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling uit te kunnen voeren
-Gegevens die van belang zijn voor de therapeutische behandelingen van de voetreflextherapie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Pedicurepraktijk Esther Simmeren persoonsgegevens verwerkt:
-Een adequate behandeling bieden
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

-Het kan nodig zijn ivm het Covid -19 virus dat de gegevens van uw naam en telefoonnummer verstrekt worden aan de GGD om contactonderzoek te kunnen doen als er een besmet persoon in mijn praktijk is geweest. In eerste instantie zal ik zelf contact met u opnemen.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard door Pedicurepraktijk Esther Simmeren:
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst worden 7 jaar bewaard.

 

Pedicurepraktijk Esther Simmeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en gebruikt de gegevens niet voor marketing doeleinden.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicurepraktijk Esther Simmeren.

 

Hoe Pedicurepraktijk Esther Simmeren gegevens beveiligd:
Pedicurepraktijk Esther Simmeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gelijk contact op via info@esthersimmeren.nl  of telefoonnummer: 0648063003

 

Pedicurepraktijk Esther Simmeren heeft een AVG-programma doorlopen en afgerond op 19 maart 2018.