Pedicurepraktijk Esther Simmeren

Pedicurepraktijk Esther Simmeren, gevestigd aan Groenendaal 49, 9722CP Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Pedicurepraktijk Esther Simmeren
Groenendaal 49
9722CP Groningen
+31648063003

www.esthersimmeren.nl

info@esthersimmeren.nl


J.E. Simmeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Pedicurepraktijk Esther Simmeren.
Zij is te bereiken via info@esthersimmeren.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden in Pedicurepraktijk Esther Simmeren:
-Voor-en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-e-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden door Pedicurepraktijk Esther Simmeren:
-Medische gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling uit te kunnen voeren
-Gegevens die van belang zijn voor de therapeutische behandelingen van de voetreflextherapie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Pedicurepraktijk Esther Simmeren persoonsgegevens verwerkt:
-Een adequate behandeling bieden
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard door Pedicurepraktijk Esther Simmeren:
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst worden 7 jaar bewaard.

 

Pedicurepraktijk Esther Simmeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en gebruikt de gegevens niet voor marketing doeleinden.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicurepraktijk Esther Simmeren.

 

Hoe Pedicurepraktijk Esther Simmeren gegevens beveiligd:
Pedicurepraktijk Esther Simmeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gelijk contact op via info@esthersimmeren.nl  of telefoonnummer: 0648063003

 

Pedicurepraktijk Esther Simmeren heeft een AVG-programma doorlopen en afgerond op 19 maart 2018.